Estate planning en familierecht

De eigendom van buitenlands onroerend goed leidt tot complexe situaties rondom vererving en belasting. Heering Associates zorgt voor helderheid, structurering en overheveling van uw familievermogen in internationale situaties.

Denkt u hierbij aan:

  • advies omtrent internationaal erfrecht en huwelijksvermogensrecht
  • advies omtrent vruchtgebruik/bloot-eigendom constructies
  • schenkingen tijdens leven om uiteindelijk erfbelasting te besparen
  • afwikkeling van nalatenschappen in het buitenland
  • het op naam stellen van buitenlands onroerend goed na echtscheiding of overlijden
  • het verzorgen van een successie-aangifte in het buitenland

Mr Anneke Vrenegoor is de aangewezen persoon om u over al deze kwesties te adviseren.